Sếu to: C 53 *N 19 * R 11 – Sếu nhỏ: C 40 *N 10 * R 9

Hiển thị tất cả %d kết quả