Thiên nga to: C 31 *N 17 * R 8 – Thiên nga nhỏ: C 26 *N 14 * R 6.5

Hiển thị tất cả %d kết quả